Distribucija

Hrvatska

Legadema d.o.o.
A.Bauera 3,
10000 Zagreb
Hrvatska

Web: www.legadema.eu
E-mail: legadema@legadema.eu

BIH

“Laterna” SP
Kozarska 22
78250 Laktaši
BiH

Mob: +387 65 878 400
E-mail: laterna.delta@gmail.com

Srbija

Tražimo distributere!